Privacyverklaring Stoffeerderij Esman VOF

Stoffeerderij Esman VOF, gevestigd aan Winkelskamp 2, 7255 PZ te Hengelo (Gelderland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

  1. Contactgegevens:

Stoffeerderij Esman
www.stoffeerderij-esman.nl
Winkelskamp 2
7255 PZ Hengelo (GLD)
0(031) 575 463 695

 

  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stoffeerderij Esman VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaattype

 

2.1 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stoffeerderij Esman VOF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen (jonger dan 16 jaar)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stoffeerderij-esman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

2.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stoffeerderij Esman VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Stoffeerderij Esman VOF analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Stoffeerderij Esman VOF volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Stoffeerderij Esman VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

2.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Stoffeerderij Esman VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stoffeerderij Esman VOF) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stoffeerderij Esman VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

<Kanaal/Categorie van verzameling persoonsgegevens>:  <bewaartermijn>:  <reden I>:  <reden II: naam, adres en overige persoonsgegevens>:
Facebook: zonder/geen bewaartermijn: om ‘remarketing‘ en gebruikersvoordeel toe te kunnen passen voor de aanstaande, volgende en/of andere Stoffeerderij Esman VOF-edities van Stoffeerderij Esman VOF.: Daarnaast laat de klant/bezoeker zelf gebruikersgegevens achter op het platform door bijvoorbeeld de Facebook-pagina van de Stoffeerderij Esman VOF te ‘vind-ik-leuken‘, reageren of contact op te nemen via de ‘Chat’-knop.
Google: zonder/geen bewaartermijn: om ‘remarketing‘ en gebruikersvoordeel toe te kunnen passen voor de aanstaande, volgende en/of andere Stoffeerderij Esman VOF-edities van Stoffeerderij Esman VOF.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stoffeerderij Esman VOF deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stoffeerderij Esman VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stoffeerderij Esman VOF uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stoffeerderij Esman VOF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stoffeerderij Esman VOF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoffeerderij Esman VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stoffeerderij-esman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stoffeerderij Esman VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stoffeerderij Esman VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stoffeerderij-esman.nl

Cookie Naam van cookie Functie cookies/doeleinden Bewaartijd cookies
Google Analytics __utma Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 26 maanden na sessie/update
__utmb Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 30 minuten na sessie/update
Cookie Naam van cookie Functie cookies/doeleinden Bewaartijd cookies
Google Analytics __utma Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 26 maanden na sessie/update
__utmb Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 30 minuten na sessie/update
__utmc Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). Tot sluiten browser
__utmz Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 6 maanden na sessie/update
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 26 maanden na sessie/update
PREF Gebruikt om gebruikers voorrang te bewaren, zoals gekozen taal of andere aanpassingen. Sessie duur
SID’ of ‘HSID’ Beschermd gebruikers data tegen ongeauthoriseerde toegang. Sessie duur
Google Tag Manager _ga_Ua-.. Analytische cookie die websitebezoek meet met de gekoppelde tracking code van Google Analytics(anoniem). 26 maanden na sessie/update
Typekit by Adobe _utma Font cookie voor website. Sessie duur
Cookies die geplaatst worden na toestemming:
Doubleclick _drt_, id Cookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. 2 jaar na sessie/update
Google Adwords NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend. Max 1 jaar na sessie/update
Facebook Custom Audience Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max 1 jaar na sessie/update
Hotjar _hjUserId Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 1 jaar
Google Doubleclick ID Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties van de te zien krijgen die bij uw voorkeur passen. Max 1 jaar na sessie/update
Youtube GEUP Een unieke identificatie gegeven aan elke computer die het bijhouden van YouTube-video’s van Google mogelijk maakt 2 jaar na sessie/update
PREF Een unieke identificatie gegeven aan elke computer die het bijhouden van YouTube-video’s van Google mogelijk maakt 10 jaar na sessie/update
VISITOR_INFO1_LIVE Onthoudt of YouTube de nieuwe of oude video interface stijl moet laten zien 240 dagen na sessie/update
YSC Een unieke identificatie gegeven aan bezoeker van de site wanneer die een
video bekijkt
Sessie duur

 

Reacties zijn gesloten.